cnbc-indonesia.com1. Doa Agar Diberi Nikmat Sehat

Doa yang paling umum agar diberi nikmat sehat adalah sebagai berikut: “Allahumma ‘afini fi badani, allahumma ‘afini fi sam’i, allahumma ‘afini fi bashori la ilaha illa anta“, yang artinya: “Ya Allah, sehatkanlah badanku, Ya Allah sehatkanlah pendengaranku, Ya Allah, sehatkanlah pengelihatanku. Tiada Tuhan selain Engkau”.

Doa agar diberikan nikmat sehat ini dianjurkan untuk dibaca sebanyak tiga kali di pagi dan petang. Hal ini dianjurkan seperti pada hadits berikut ini:

“Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dia berkata, “Saya mendengar bapakku berdoa dengan doa ini: ‘Allahumma ‘afini fi badani, allahumma ‘afini fi sam’i, allahumma ‘afini fi bashori la ilaha illa anta’, setiap pagi dan petang. Kemudian dia berkata, ‘Wahai Anakku, saya mendengar Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam berdoa dengan doa ini dan saya senang untuk mengikuti kebiasaannya”.

Bacaan doa di atas sebenarnya juga termasuk dalam rangkaian bacaan Al Ma’tsurat yang disusun oleh Hasan Al Bana, yang biasa dibaca pada pagi dan petang hari.

Allaahumma thowwil umuurona, wa shohhih ajsaadana, wa nawwir quluubana, wa sabbit iimaananaa wa ahsin a’maalanaa, wa wassi’ arzaqonaa, wa ilal khoiri qorribnaa wa ‘anisy-syarri ab’idnaa, waqdhikhawaa-ijana fiddiini waddunyaa wal aakhirati innaka ‘alaa kulli syai-in qodiir“.

Artinya: “Ya Allah, berilah umur yang panjang kepada kami, berilah sehat pada tubuh kami, terangilah hati kami, mantapkanlah iman kami, baguskanlah amalan kami, lapangkanlah rezeki kami, dekatkanlah kami pada kebaikan dan jauhkan kami dari kejahatan, kabulkanlah segala kebutuhan kami dalam persoalan agama, dunia, serta akhirat. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

3. Doa Diberi Kesehatan Jasmani

Allahumma aafinii fii badanii Allahumma ‘aafiinii fi sam’ii Allahumma ‘aafinii fii basharii

Artinya: “Ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah sehatkanlah penglihatanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau”.

4. Doa Diminta Kesehatan Diri dan Keluarga

Allaahumma innii as-alukal ‘aafiyata fiddunyaa wal aakhirati. Allaahumma as-alukal ‘afwa wal ‘aafiyata fii diinii wa dunyaa wa ahlii wamaa lii“.

Artinya: “

“Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu sehal wal ‘afiyat di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu maaf dan sehat wal ‘afiyat pada agamaku, dan duniaku, dan keluargaku, dan harta bendaku”.

Demikianlah kumpulan doa diberi kesehatan yang bisa diamalkan setiap hari, agar diberikan nikmat sehat dan perlingdungan dari Allah SWT. Semoga informasi di atas bermanfaat.